Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları | İçeriği Gizle

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları
 1. SENATO KARARI ALINMALI (10 ŞUBAT 2009)
  Program geliştirme süreci basamakları ve takvimi ile bu süreçte görev alacak öğretim üyeleri konusunda bir senato kararı alınması faydalı olacaktır.
 2. EKİPLER OLUŞTURULMALI (10 ŞUBAT 2009)
  İvedi kararlar alıp uygulayabilmek için küçük çalışma grupları yetkilendirilmeli. Mümkün olduğunca her çalışma grubu çalışma konusunda deneyimli, inisiyatif alabilecek, katkı sağlayacak ve kolay bir araya gelebilecek kişilerden oluşmalıdır.
  Program Geliştirme Grubu
  Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu
  Prof. Dr. Şerif Barış
  Doç. Dr. Erhan Bütün
  Okutman Tuba Alkanat
  Yrd. Doç. Dr. İsmet Şahin
  Yrd. Doç. Dr. Belgin Tanrıverdi
  Yrd. Doç. Dr. Zeynel Kablan
  Yrd. Doç. Dr. Hülya Kodal Sevindir
  Öğr. İşleri Daire Başkanı Ömer Yazıcı
  Öğr. Gör . Ayşe Oya Akbulut
 3. TÜM BİRİM YÖNETİCİLERİ ve YARDIMCILARININ SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMELİDİR (1 MART 2009)
  Sürecin aşamaları ve önemi hakkında bilgilendirmek ve gönüllü katılımı sağlamak için tüm birim yöneticileri yardımcıları ve lider ya da kilit öğretim elemanlarının üniversite düzeyinde sosyal alanlar, fen alanları ve Meslek Yüksek okulları şeklinde 3 gruba ayrılarak bir araya getirilmesi önemlidir.
 4. BİRİMLERDE PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE ÇALIŞILACAK EKİPLER OLUŞTURULMALI (20 MART 2009)
  • Fakülte ve Yüksekokullar
   • Koordinasyondan Sorumlu Kurul: (en az 3 kişi)
    • Akademik işlerden sorumlu dekan yardımcısı
    • Akademik programlarda tecrübeli ve sürece destek için gönüllü öğretim üyesi
    • Araştırma görevlisi (en az bir kişi)
   • Bölümler Düzeyinde:
    • Bölüm Başkanı
    • Anabilim Dalı Başkanları
    • Araştırma görevlileri (uygun sayıda)
    • Öğrenci Temsilcisi (uygun görülürse)
  • Meslek Yüksekokulları
   • Koordinasyondan Sorumlu Kurul: (3 kişi)
    • Akademik işlerden sorumlu müdür yardımcısı
    • Akademik programlarda tecrübeli ve sürece destek için gönüllü 2 öğretim üyesi
   • Program Düzeyinde:
    • Sosyal Programlar
     • Program koordinatörleri
     • Öğretim elemanları
    • Teknik Programlar:
     • Program koordinatörleri
     • Öğretim elemanları
 5. PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE ÇALIŞILACAK EKİPLER EĞİTİLMELİDİR (30 MART - 10 NİSAN 2009)
  Bu ekipler program geliştirme süreci hakkında eğitilmek üzere bir araya getirilip, toplu eğitim çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışmalardan önce program geliştirme sürecinin basamakları, araçları ve süreçleri hakkında ihtiyaç duyacakları tüm kılavuz, anket, form, program, web sayfaları ve benzeri dokümanlar hazırlanmalıdır. Eğitim sırasında bu dokümanlar her birim çalışma ekiplerine verilmelidir.
 6. PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANILMALI (20 NİSAN 2009)
  1. PROGRAM YETERLİLİKLERİ ve İŞLER BELİRLENMELİ (DACUM, Meslek İş Analizi, DELPHİ süreçleriyle) Tüm Birimler bu süreci bitirdikten sonra diğer aşamaya geçilmeli. (Son Tarih 15 HAZİRAN 2009)
  2. PROGRAM YETERLİKLERİ VE İŞLER ANALİZ EDİLEREK DERSLERİN OLUŞTURULMASI, ESKİ PROGRAMLARIN ANALİZİ, YENİ DERS LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ (15 TEMMUZ 2009)
  3. YENİ OLUŞTURULAN YA DA ESKİ AMA KULLANILMASI KARARLAŞTIRILAN DERSLER İÇİN DERS YETERLİKLERİNİN VE ÖĞRENME ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ (1 EKİM 2009)
  4. PROGRAM ÇIKTILARIYLA TÜM DERS ÇIKTILARININ KARŞILAŞTIRILARAK SAĞLAMANIN YAPILMASI (10 EKİM 2009)
  5. DERS YETERLİKLERİNİN VE ÖĞRENME ÇIKTILARI DOĞRULTUSUNDA DERS İÇERİKLERİNİN OLUŞTURULMASI (10 KASIM 2009)
  6. DERS PROGRAMLARI İLGİLİ ÖĞRETİM ÜYELERİNCE HAZIRLANMALI (15 ARALIK 2009) Ders programları ECTS formlarına ECTS kredileri hesaplanarak oluşturulacaktır.
  7. ABD DERS DOSYALARINI HAZIRLAMALI (15 OCAK 2010)
 7. HİZMET İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI: (15 MAYIS 2010 tarihine kadar eğitim çalışmaları tamamlanmalıdır)
  Tüm bu süreçler devam ederken tüm birimlerde toplu olarak yeni eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme anlayışı konularında hizmet içi eğitim çalışmaları yürütülmelidir.
 8. DERS PROGRAMLARI HAZIRLANDIĞINDA ABD KATALOGLARI, FAKÜLTE KATALOGLARI, ÜNİVERSİTE KATALOGLARI OLUŞTURULMALI (15 MART 2010)
 9. YENİ PROGRAMLAR SENATODAN GEÇEREK 2010-2011 öğretim yıllarında uygulamaya konmak üzere karara bağlanmalıdır.
 10. DOĞRULTUSUNDA UYGULAMAYA GEÇİLDİĞİNDE İLK YILLARDA ÖZELLİKLE PROGRAM DEĞERLENDİRME VE DÜZELTME ÇALIŞMALARIYLA PROGRAMLAR GELİŞTİRİLMELİDİR.
 11. PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI KAYIT ALTINA ALINMALIDIR. TÜRKÇE VE İNGİLİZCE iki rapor hazırlanmalıdır. Tanıtım sunuları ve videoları hazırlanmalıdır.

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları