Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 03/02/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 03.02.2009 Salı günü saat 15:00' de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

  1. Program Geliştirme alt komisyonu tarafından hazırlanan "Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları" Yrd. Doç. Dr. İsmet Şahin tarafından tüm komisyon üyelerine tanıtıldı. Çalışmada gecen Arş. Gör. , Öğretim Görevlilerin "Öğretim Elemanları" olarak değiştirilmesine ve değiştirildikten sonra Senato ya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
  2. Üniversitemiz Bologna Sürecini Bilimsel bir Proje haline getirmek ve Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif DEMİR'in onayına sunulması için Program Geliştirme alt komisyonu görevlendirildi.
  3. "Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları" nın 3. Maddesinde yer alan bilgilendirme toplantılarına Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN tarafından bir sonraki toplantıda hazır olacak şekilde ayrıntılı bir takvim hazırlanması için görevlendirildi.
  4. Çalışma Komisyonları Toplantı Odasının toplantı yapılabilecek şekilde düzenlenmesine karar verildi.
  5. Program iyileştirme yapılanmasında öğrenci bilgi sistemi ile ilgili Web Programının Sakarya Üniversitesi'nden destek alarak uyarlanmasına karar verildi.