Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 04/05/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 04.05.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Seçmeli Dersler Uygulama Esasları'nın Senatoya sunulmasına karar verildi.
  2. KOÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Senatoya sunulmasına karar verildi.
  3. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci ile ilgili olarak öğrencileri bilgilendirme amacı ile İletişim Fakültesi tarafından gazete çıkarılması görüşüldü
  4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasına, öğrencilerin Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci ile ilgili soru ve görüşlerini bildirmesi için duyuru yapılması görüşüldü.