Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 23/12/2008

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 23.12.2008 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

 1. Toplantıda
  1. Program iyileştirme
  2. Ölçme-değerlendirme
  3. Kalite güvencesi alanında yapılacaklar:
   1. Paydaşların katkısıyla belirlenmiş amaçlar
   2. Amaçlara ulaşmayı sağlayacak bir ders programı uygulanması
   3. Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının sistematik ölçülmesi
   4. Ölçüm sonuçlarını değerlendiren bir geliştirme süreci
   5. Yurt içi ve yurt dışı 2 örnek ile kıyaslama vurgulandı
 2. Daha sonra yeterlilikler çerçevesine ilişkin kalite güvencesinin sağlanması için
  1. Tanımların ve kavramların olabildiğince açık olması
  2. Sürecin açık olarak tanımlanması
  3. Öğrenim çıktılarının paydaşlarla hazırlanması
  4. Geri bildirim/beslemenin sürekli canlı tutulması
  5. Kararlı-saygın-sürekli özdeğerlendirme-Dış değerlendirmeye dayalı akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinin izlenmesi
  6. Değerlendirme sürecinin herkese açık olması
 3. Bologna sürecini akademik birimlere tanıtacak "eğitici-eğitimi" toplantıları yapılması uygun bulundu. Bologna Uzmanları Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE, Prof. Dr. Mehmet DURMAN ve Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU' nun Üniversitemize davet edilmesi ve aşağıdaki "bilgilendirme toplantılarının" yapılmasına karar verildi.
  KONUŞMACITARİHKONUSU
  Prof. Dr. Nurullah GENÇ30 Aralık 2008Kalite Liderliği
  Yrd. Doç.Dr. İsmet ŞAHİN6 Ocak 2009Program Geliştirme-İyileştirme
  Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL 13 Ocak 2009Ölçme Değerlendirme
  Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE 20 Ocak 2009Bologna Sürecinde Program Geliştirme
 4. Konferanslar sonrasında;
  1. Sürecin belirlenmesi
  2. Akış şemasının oluşturulması
   • ilk 2 ay » Eğitici Eğitimi
   • 2-6. ay » Birimlerin Eğitimi ve İçselleştirme
  3. Karakterlerin belirlenmesi
  4. Komisyon üyelerinin hangi okullarda eğitim vereceğinin kararlaştırılması görüşüldü
 5. Üniversitemiz Bologna çalışmaların WEB üzerinde takip edilebilmesi için WEB sayfasının oluşturulması. WEM adres: http://bologna.kocaeli.edu.tr
 6. Mezun öğrencilerin e-posta adresleri adı.soyadı@okuladı.kocaeli.edu.tr yapılma önerisinin değerlendirilmesi.
 7. Eğitim Fakültesi' nden Program Geliştirme alanında deneyimli öğretim üyelerinden yararlanılması (Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Zeynel KAPLAN, Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ) ve komisyona dahil edilmesi kararlaştırıldı.
 8. Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS ile görüşülerek ETCS formların istenmesi.
 9. Merkez Kütüphanemizin çalışma saatlerinin uzatılması ve kullanımın arttırılmasının sağlanması.
 10. Kocaeli Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Sertçelik ile görüşülmesi.
 11. İzmit Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ'ın deneyimlerinden yararlanmak.
 12. Dışardan Danışmanlık alınması.