Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 10/03/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 10.03.2009 Salı günü saat 15:00' de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Ölçme Değerlendirme ve Program İyileştirme Alt Komisyonlarının çalışmalarına ortak Komisyon olarak devam etmesine karar verildi
  2. Bologna Süreci kapsamında Eğitim - öğretim sisteminde yapılacak olan Program Geliştirme ve ölçme - Değerlendirme çalışmalarını akademik birimlerimizde yürütecek koordinasyon kurullarının Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında; Eğitim - Öğretimden sorumlu dekan/müdür yardımcısı ve Eğitim - öğretim ile ilgili 2 öğretim elemanından oluşturulmasına; Bölümler/Anabilim Dalları ve Meslek Yüksekokul Programlarında ise Bölüm/anabilim dalı başkanı/program sorumlusu, Eğitim ve öğretim ile ilgili 2 öğretim elemanı (1 tanesi kalıcı kadroda atanmış araştırma görevlisi olabilir) şeklinde oluşturulmasına karar verildi.
  3. 20 MART 2009 tarihine kadar Birim Kurulları belirlenerek 30 MART - 10 NİSAN 2009 arasında eğitim için isimle davet edilmelerine karar verildi.
  4. 18.03.2009 tarihinde yapılacak BEK toplantısında Eğitim ile ilgili yol haritasının yeniden gözden geçirilmesi için Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN' in Program geliştirme basamaklarını tekrar komisyon üyelerine anlatarak kesin kararın verilmesi karara bağlandı.
  5. Bologna Sürecinin Senato da tekrar gündeme getirilerek Yöneticilerin motivasyonun sağlanmasına karar verildi.