Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 27/10/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 27.10.2009 Salı günü saat 15.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Alınan kararlar;

 1. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci web sayfası girişleri ile ilgili sorunlar tartışıldı.
 2. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci ile ilgili olarak aşağıda isimleri verilen okullarda, seçilen danışmanlarla birlikte kalite alanında pilot çalışma yapılmasına karar verildi.
  Fen Edebiyat FakültesiYrd.Doç.Dr.Hülya K.Sevindir
  Beden Eğt.ve Spor YODoç.Dr.Cüneyt Oysu
  Hereke Ö.İ.Uzunyol MYOYrd.Doç.Dr.Hülya K.Sevindir
 3. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci ile ilgili olarak 15 Aralıktan sonra öğrencilere bilgilendirme eğitimi verilmesine karar verildi.
 4. Program Yeterliliklerinde internete girilecek bilgilerin tekrar gözden geçirilerek giriş yapılması için, tüm birimlere yazı yazılmasına karar verildi.
 5. Çağdaş Eğitim Teknikleri ile ilgili kitapçık hazırlanmasına karar verildi
 6. Fakülte, Yüksekokul ve MYO ortak dersleri için web ortamına yeterliliklerin girilmesi ile ilgili çalışma yapılmasına karar verildi.