Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 30/12/2008

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 30.12.2008 Salı günü saat 15:00' de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Prof. Dr. Nurullah GENÇ tarafından "Kalite Liderliği" konusunda komisyon üyelerine "Bilgilendirme Eğitimi" verildi.

AçıklamaDosya
Prof. Dr. Nurullah GENÇ - Kalite Liderliği