Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 19/10/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 19.10.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Yıl içi takviminde izlenecek programlar ve yol haritası belirlendi.
  2. Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili öğrencilere uygulanacak anketler görüşüldü.
  3. Enstitü anahtar yeterlilikleri tartışılması kararı alındı.
  4. Seçmeli derslerin gruplandırılması ile ilgili koordinatörlüğün kurulması önerildi.
  5. Transkript standardizasyonunun gözden geçirilmesi planlandı.