Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 28/09/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 28.09.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren birinci sınıflara uygulanacak olan yeni KOÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile ilgili birimlerden gelen sorular değerlendirildi.
  2. Yarıyıl içi çalışma takvimi hazırlanmaya başlandı.
  3. Enstitülere Ekim ayında Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci kapsamında Program Geliştirme Eğitimleri verilmesi görüşüldü.
  4. Bahar yarıyılında tüm birimlere Değerlendirme Ölçütleri, AKTS Kredileri ve Ders Yükleri ile ilgili bilgilendirme toplantıları (II.aşama) yapılması görüşüldü.