Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 09/03/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 09.03.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci kapsamında yapılacak işler ile ilgili takvim oluşturuldu.
  2. Fakültelerden açabilecekleri e-ders ve seçimlik ders (alan içi ve alan dışı olarak) listelerinin belirlenmesi istenecek.
  3. Kocaeli Üniversitesi Seçmeli Dersler Uygulama Esasları ile ilgili maddeler görüşüldü.