Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 15/09/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 15.09.2009 Salı günü saat 15.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Alınan kararlar;

 1. Koordinasyon kurullarının fakülte ve diğer birimlerde işler hale getirilmesi,
 2. Şimdiye kadar yapılan program geliştirme çalışmalarının WEB ortamında görünür kılınması,
 3. Bologna 2009 Kocaeli Üniversitesi raporunun WEB'e koyulması,
 4. Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Enstitü ve Rektörlüğe Bağlı Bölümlerimizde görevlendirilen Program Geliştirme Ölçme Değerlendirme Koordinasyon Kurullarından bir kişinin web sayfasına bilgi giriş işlemlerini öğrenmesi amacıyla, yapılan eğitim saatlerinin devamına,
  • 24/09/2009 Yüksekokullar, Enstitüler ve Konservatuvar
  • 25/09/2009 MYO (I.Grup)
  • 30/09/2009 MYO (II.Grup)
  • 01/10/2009 Rektörlüğe Bağlı Bölümler
 5. 06/10/2009 tarihinde Yrd.Doç.Dr.İsmet Şahin tarafından BEK Komisyonuna Öğrenme Çıktıları eğitimi verilmesine,
 6. Program Geliştirme, Ölçme Değerlendirme ve Kalite Kurulundan Web giriş sayfasına tanıtım yazısı hazırlamalarına,
 7. Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin Ölçme Değerlendirme, Çağdaş Eğitim Teknikleri eğitimleri için program yapmalarına,
 8. Lisans-Önlisans Öğrenci Yönetmeliği değişiklikleri için komisyon oluşturulmasına,
 9. SEM vb. gibi olanaklarla "Eğitici Eğitimi" programının oluşturulmasına karar verildi.