Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 29/12/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 29/12/2009 Salı günü saat 15.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Alınan Kararlar;

  1. Anahtar/Aktarılabilir Yeterlilikler ile ilgili maddeler görüşüldü.
  2. Birim Koordinasyon Kurullarının Fakülte/YO/MYO' larında öğretim elemanlarına ECTS, ders çıktıları ve internete girişlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapmaları, BEK danışmanlarının da bu toplantılarda bulunmaları kararlaştırıldı