Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 27/04/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 27.04.2010 Salı günü saat 15:00'de Prof.Dr.Ahmet SELAMOĞLU Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Seçmeli Dersler Uygulama Esasları ile ilgili maddeler görüşüldü.
  2. Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili maddeler görüşüldü.
  3. Bilgi İşlem sisteminde yapılacak düzenlemeler görüşüldü.