Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 21/04/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 21.04.2009 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar;

 1. Seçmeli Dersleri yönetecek bir kurulun oluşturulması karara bağlandı
 2. Seçmeli Ders Modeli için görevlendirilen Kurula aşağıda isimleri belirtilen üyelerin dahil edilmesine karar verildi.
  • Doç. Dr. Kenan AYDIN
  • Yrd. Doç. Dr. Zeynel KAPLAN
  • Hatice Efe
 3. Seçmeli Ders Modeli Kurulu'nun Sabancı Üniversitesi'nde uygulanan Modeli incelemek, görüş ve öneri almak için ziyarette bulunmaları karara bağlandı
 4. Mevcut aynı kodlu ve ortak içerikli derslerin tekrar düzenlemesini yapmak üzere aşağıda belirtilen üyeler görevlendirildi.
  • Yrd. Doç. Dr. Hülya KODAL
  • Yrd. Doç. Dr. Gamze MERT
  • Öğr. Gör. Ayşe Oya AKBULUT
 5. Seçmeli dersler konusunda her Fakültenin öğrenci tercihlerini belirlemek üzere Doç. Dr. Kenan AYDIN görevlendi
 6. Bir sonraki Bologna Eşgüdüm Toplantısının 12 Mayıs 2009 tarihinde yapılmasına karar verildi
 7. 26 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak toplantıya Prof. Dr. Muzaffer ELMAS'ın davet edilmesi kararlaştırıldı
 8. Seçmeli Ders Modeli için hazırlanan öneriler Komisyon üyelerine sunuldu. Konu ile ilgili kısaca görüşler şöyledir;
  1. Havuzda yer alan seçmeli ders öğrencinin fakültesinde zorunlu bir ders ise veya dersin içeriği aynıysa o dersi alamaz ibaresinin seçmeli ders yönetmeliği'ne eklenmesi .
  2. Öğrenci sayısını dikkate alarak seçmeli derslerin düzenlenmesine
  3. Seçmeli derslerin ayrı kodlarla açılmasına
  4. Seçmeli derslerin belirli günlerde ve saate yapılması