Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 16/06/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 16.06.2009 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Alınan kararlar;

  1. Birimlerde/bölümlerde ve programlarda görevlendirilen Program Geliştirme Komisyonlarına verilerini web ortamına aktarabilmeleri için şifre oluşturulması ve yetkili kişilere verilmesine karar verildi.
  2. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Öğrencilere Bologna Sürecinin tanıtılması için her birimden bir "Eğitici Öğrenci" tespit edilmesi ve bu öğrencilere eğitim verilmesi karara bağlandı.
  3. 12.05.2009 tarihli BEK toplantısında alınan 5 sıra sayılı karar gereği hazırlanan "Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Danışmalık Yönergesi" incelendi. Öneriler dikkate alınarak Üniversite Senato'suna sunulmasına karar verildi.
  4. Seçmeli ders oranlarının tekrar gözden geçirilmesine karar verildi.
  5. Web ortamında sunulacak Öğrenci Anketleri ile ilgili olarak Ölçme Değerlendirme ve Kalite Alt Kurulunun bir araya gelerek Temmuz-Ağustos ayında BEK üyelerine konuyla ilgili yaptıkları çalışmayı sunmaları karar bağlandı.