Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 05/10/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 05.10.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

 1. Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile ilgili birimlerden gelen sorular değerlendirildi.
 2. Yarıyıl içi çalışma takvimi oluşturuldu.
 3. 26 Ekim Salı saat 15.00 de Enstitülerin Müdür, Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri, Bilgi İşlem, Öğrenci İşleri ve Araştırma Görevlilerine Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci kapsamında Program Geliştirme Eğitimleri yapılmasına karar verildi.
 4. 9 Kasım Salı saat 15.00 de Enstitülerdeki her lisansüstü programın Anabilim Dalı Başkanı ve bir öğretim üyesine yönelik Program Geliştirme Eğitimleri yapılmasına karar verildi.
 5. Üniversitenin Seçmeli Dersler Havuzu için Komisyon kurulması görüşüldü.
 6. Program Geliştirme ve Değerlendirme Birimi Kurulması görüşüldü.
 7. Öğrenci Bilgi Sisteminde yeni ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgilenmek üzere aşağıdaki komisyon üyeleri görevlendirildi.
  • Prof.Dr.Ahmet SELAMOĞLU
  • Prof.Dr.Şerif BARIŞ
  • Doç.Dr.Cüneyt OYSU
  • Doç.Dr.Kenan AYDIN