Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 23/03/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 23.03.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. 2010 - 2011 Eğitim öğretim yılında yeni kayıt olacak öğrenciler için Öğrenci Bilgi Sisteminde yapılacak değişiklikler ile ilgili olarak, Bilgi İşlem ile yapılacak çalışmalar görüşüldü.
  2. Ders Kodları Uygulama Kuralları ile ilgi yapılan çalışmalar değerlendirildi.
  3. Ders Kodları Uygulama Kuralları'nın fakülte ve MYO'larına yazı ile bildirilmesine ve Web 'de yayınlanmasına karar verildi.
  4. Kocaeli Üniversitesi Seçmeli Dersler Uygulama Esasları ile ilgili maddeler görüşüldü.