Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 15/12/2008

Bologna Süreci kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemi - AKTS/Diploma Eki - DE ve Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı, Sosyal Boyut konularında yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan çalışmaları yürütecek olan Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) üyeleri Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu tarafından belirlenmiştir;

Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp Başkan, Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Satılmış TekindalTeknik Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nurullah Genç İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Şerif BarışMühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Cüneyt OysuMühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Kenan Aydınİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Erhan Bütün Sivil Havacılık Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Hülya Kodal SevindirFen - Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Gamze MertMimarlık ve Tasarım Fakültesi
Yrd. Doç Dr. Esma Buluş KırıkkayaEğitim Fakültesi
Yrd. Doç Dr. İsmet Şahin Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç Dr. Belgin Tanrıverdi Eğitim Fakültesi
Yrd. Doç Dr. Zeynep Kaplan Eğitim Fakültesi
Öğr. Gör. Ayşe Oya AkbulutKocaeli Meslek Yüksek
Öğr. Gör. Yasemin Kilit AklarUluslararası İlişkiler ve AB Birimi
Okt. Tuba AlkanatUluslararası İlişkiler ve AB Birimi
Ömer YazıcıÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci Serap DenizerFen - Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp üyelerden Prof. Dr. Satılmış Tekindal ve Prof. Dr. Nurullah Genç'le 04.12.2008 tarihinde bir ön görüşme yaptıktan sonra, 15 Aralık 2008 tarihinde Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyeleri rektörlük binası toplantı salonunda bir araya gelmişlerdir.

Toplantıda alınan kararlar şöyledir:

 1. Bologna Eşgüdüm Komisyonu'nun 3 alt komisyondan oluşmasına karar verilmiştir. Alt komisyon üyeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
  Program Geliştirme Komisyonu
  Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu
  Prof. Dr. Şerif Barış
  Doç. Dr. Erhan Bütün
  Okutman Tuba Alkanat
  Yrd. Doç. Dr. Hülya Kodal Sevindir
  Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN
  Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  Öğr. İşleri Daire Başkanı Ömer Yazıcı
  Öğr. Gör. Ayşe Oya Akbulut
  Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu:
  Prof. Dr. Satılmış Tekindal
  Doç. Dr. Kenan Aydın
  Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya
  Öğrenci Serap Denizer
  Kalite Güvencesi Komisyonu:
  Prof. Dr. Nurullah Genç
  Doç. Dr. Cüneyt Oysu
  Öğr. Gör. Yasemin Kilit Aklar
  Yrd. Doç. Dr. Gamze Mert
 2. Komisyon üyelerinin her Salı saat 15.00 - 17.00 arasında toplanmasına karar verilmiştir. 15 Aralık sonrasındaki ilk toplantının 23 Aralık 2008 tarihinde yapılması planlanmıştır
 3. Bologna Eşgüdüm alt komisyonlarının çalışma planı ve takvimi oluşturulacaktır
 4. Program iyileştirme kapsamında program amaçları ve öğrenim çıktıları tekrar gözden geçirilecektir.
 5. Program amaçları tekrar yapılandırılırken dış paydaşların görüşlerine başvurulacaktır.
 6. AKTS ders yükü hesaplanmasında yararlanmak üzere öğrencilerin kendilerinin Bilgi İşlem sistemine o dersi kaç saat çalıştıkları ile ilgili giriş yapılacaktır.
 7. Mezun takibi konusunda çalışma yapılacaktır.
 8. Program mezunlarının istihdam alanları araştırılacaktır.
 9. Mezun olan öğrencilerle bağlantı kurabilmek amacıyla e-mail sisteminin ya da forum sitesinin kullanımı işlevsel hale getirilecektir.
 10. Kalite güvencesi alanında web sayfası gözden geçirilecek ve standardize edilecektir.
 11. Merkez kütüphanenin öğrenciler tarafından yaygın biçimde kullanılması amacıyla çalışma yapılacaktır