Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 12/01/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 12/01/2010 Salı günü saat 15.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Alınan Kararlar;

  1. Ortak programları olan 12 MYO'nun ortak yeterliliklerinin saptanması, ders listelerinin oluşması, ortak program koordinatörlerinin belirlenmesi ve web'e girişlerle ilgili 19 Ocak 2010 tarihinde çalıştay yapılmasına karar verildi.
  2. Kalite Grubunun ADEK ile birlikte çalışma yapması görüşüldü
  3. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci ile ilgili olarak öğrencilere Hereke ve Anıtpark Yerleşkelerinde bilgilendirme eğitimi verilmesi görüşüldü
  4. Etkin öğretim yöntemleri ile ilgili sorunlar görüşüldü
  5. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci ile ilgili olarak öğrencilerin görüş ve önerilerini bildirmesi için forum sayfası oluşturulması görüşüldü.