Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 17/11/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 17/11/2009 Salı günü saat 15.00' de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Alınan kararlar;

  1. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci web sayfasına bilgi girişleri ile ilgili sorunlar tartışıldı
  2. Ölçme Değerlendirme Grubunun "Etkili Öğrenme Yöntemleri" ile ilgili olarak talep eden birimlere 2010 Mart ayında eğitim vermeye başlamasına ve bununla ilgili broşür basılmasına karar verildi.
  3. Ortak dersler ve kodları ile ilgili sorunlar görüşüldü.
  4. Bilgisayar programına ders girişlerinin nasıl yapılacağı konusunda kılavuz hazırlanmasına karar verildi.