Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 14/04/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 14.04.2009 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Seçmeli Ders Modeli için aşağıdaki üyelerin görevlendirilmesine karar verildi
   • Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN
   • Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş KIRIKAYA
   • Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  2. Her Fakültenin seçmeli ders havuzuna koyacağı dersleri belirlemesine
  1. Program Geliştirme süreci ile ilgili WEB sayfası hazırlanması ve tasarım için aşağıdaki üyelerin görevlendirilmesine karar verildi
   • Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
   • Doç. Dr. Kenan AYDIN
   • Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN
  2. Her birimin WEB sayfasına yaptıklarını eklemesine karar verildi
 1. Bologna Süreci için öğrencilere sunum yapılması ve WEB sayfasında, öğrencilere süreç ile ilgili ayrı bir link verilmesine karar verildi.
 2. Proje fonlarının harcanması konusunda Prof. Dr. Şerif BARIŞ, Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN ve Yrd. Doç. Dr. Hülya K. SEVİNDİR'in görevlendirilmesine karar verildi.
 3. Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Bologna WEB tasarımı için katkı istenmesine karar verildi.
 4. e-learning programında uygun olursa 1 veya 2 ders anlatılabileceğine görüşüldü.
 5. Genel yeterliliklerin Bologna Eşgüdüm Komisyonu tarafından belirlenesi ve yapılan programlara eklenmesi.
 6. Bilgi işlem aşamasında Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Muzaffer ELMAS'ın davet edilmesine karar verildi. (Mayıs)