Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 10/02/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 10.02.2009 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

 1. Program Geliştirme Alt Komisyonu tarafından hazırlanan "Kocaeli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Eğitim Programlarının Reformu Projesi" Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN tarafından Komisyon üyelerine tanıtılıp görüş ve öneriler dikkate alınarak, projenin bir dahaki toplantıya kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif DEMİR'e sunulması karara bağlandı.
 2. Eğitim toplantılarının aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Tüm Dekan, Dekan Yardımcıları, Müdür, Müdür Yardımcıları ve her bölümden bir öğretim elemanının davet edilerek gerçekleştirilmesine karar verildi.
  TarihiYeriSaatiAlanı
  2 MART 2009Morfoloji Binası Konferans Salonu10:00 - 12:00Fen
  2 MART 2009Morfoloji Binası Konferans Salonu14:00 - 16:00Sosyal
  5 MART 2009Morfoloji Binası Konferans Salonu14:00 - 16:00Meslek Yüksekokulları
 3. Eğitim toplantılarında yapılacak sunumun Program Geliştirme Alt Komisyonu tarafından hazırlanarak bir sonraki toplantıda (24.02.2009) Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve onaylarına sunulmasına karar verildi.