Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 18/05/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 18.05.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Üniversitelerin Bek-net raporlarının girişi için 25 Mayıs Salı günü Eskişehir'de yapılacak olan toplantıya Öğr.Gör.Ayşe Oya AKBULUT ve Berna KÜÇÜK'ün görevlendirilmesi görüşüldü.
  2. Bilgi işlem sistemi ile ilgili yapılan çalışmalar görüşüldü.
  3. Program Değerlendirme sürecinde kontrol edilebilecek konular görüşüldü.
  4. Her birimin kendi Program Yeterliliklerinin kontrolünü sağlaması için, tüm birimlere program değerlendirme formu hazırlanarak gönderilmesi görüşüldü