Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 23/02/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 23.02.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

 1. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci ile ilgili olarak genel ağda yapılan çalışmalar görüşüldü.
 2. Etkin Öğrenim Süreçleri ile ilgili yapılacak anketler için ön görüşme yapıldı.
 3. Ölçme Değerlendirme ile ilgili yapılacak çalışmalar için ön görüşme yapıldı.
 4. Birimlere açabilecekleri seçimlik ders (alan içi ve alan dışı olarak) listelerinin belirlenmesi için yazı yazılması görüşüldü
 5. Seçmeli Ders ve Ders Kod Sistemleri ile ilgili çalışacak komisyonun aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verildi
  • Doç.Dr.Erhan BÜTÜN
  • Doç.Dr.Cüneyt OYSU
  • Yrd.Doç.Dr.Hülya K.SEVİNDİR
  • Yrd.Doç.Dr.Gamze MERT
  • Öğr.Gör.Ayşe Oya AKBULUT
 6. Ortak dersleri olan fakülte ve myo'ların birim koordinasyon kurulları ile yaptığı çalıştay ile ilgili olarak rapor istenmesine karar verildi.