Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 09/06/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 9.06.2009 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Alınan kararlar;

  1. Komisyon üyelerine Bilgi İşlem tarafından hazırlanan Bologna Süreci WEB sayfasının "Bilgi Girişleri" kısmının sunumu yapılarak görüş ve önerileri alındı.
  2. "Bologna Süreci"nin Üniversitemizde "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" olarak adlandırılmasına karar verildi.
  3. Birimlere Toplam Kalite ve Liderlik ile beraber Stratejik Planlama konularında Eğitimlerinin Eylül 2009 da yapılmasına karar verildi