Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 13/04/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 13.04.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Ders Kodları Uygulama Kuralları ve Seçmeli Dersler Uygulama Esasları ile ilgili görüşüldü.
  2. Alaniçi, alandışı ve üniversite seçimlik dersleri hakkında görüşüldü
  3. Bilgi işlem sistemi ile ilgili sorunlar görüşüldü
  4. Fakültelere seçimlik dersler ile ilgili daha ayrıntılı yazı yazılması görüşüldü
  5. Enstitülere yeniden danışman ataması yapıldı. Fen Bilimleri Enstitüsüne Prof.Dr.Şerif BARIŞ, Sosyal Bilimler Enstitüsüne Prof.Dr.Kenan AYDIN, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Doç.Dr.Erhan BÜTÜN görevlendiridi.
  6. Akademik birimlerin soru ve görüşlerini bildirmesi için eyy@kocaeli.edu.tr uzantılı web adresinin oluşturulmasına karar verildi.