Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 08/09/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 08.09.2009 Salı günü saat 15.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Alınan kararlar;

  1. Üniversitemizde alınacak ders kredilerinin toplamının en az % 20'sinin seçmeli olmasına; ve bu seçmeli ders kredilerinin % 40'ının alan dışı olmasına karar verildi.
  2. Öğrencilerimizin e-ders alabilmesi için tüm bölümlerden e-ders önerme listelerinin istenmesine karar verildi.
  3. Bir öğrencinin en fazla 2 adet e-ders alabileceğine karar verildi.
  4. Üniversitemizde oluşturulacak bir seçmeli ders havuzu olmasına karar verildi.
  5. Meslek Yüksek Okullarının seçmeli derslerini kendilerinin seçmelerine karar verildi
  6. Fakültelerimizde görevlendirilen Program Geliştirme Ölçme Değerlendirme Koordinasyon Kurullarından bir kişinin web sayfasına bilgi giriş işlemlerini öğrenmesi amacıyla, 16/09/2009 tarihinde akıllı sınıfta yapılacak olan eğitime katılımın sağlanması için yazı yazılmasına karar verildi.