Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 26/01/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 26/01/2010 Salı günü saat 15.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

  1. Ölçme Değerlendirme grubunun öğrencilere uygulayacağı anketler ve Eğitim Fakültesinde yapılacak olan pilot çalışma görüşüldü.
  2. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci ile ilgili olarak bilgisayar programında yapılacak değişiklikler görüşüldü.
  3. ADEK ile ortak yürütülecek olan eğitim öğretimde kalite çalışması ve özdeğerlendirme anketleri görüşüldü.