Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 26/05/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 26.05.2009 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS konuk olarak katılarak Sakarya Üniversitesi'nin "Bologna Süreci" deneyimlerini Komisyon Üyelerine aktardı.