Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 24/03/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 24.03.2009 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar;

 1. Bologna Süreci kapsamında birimlerde görevlendirilen "Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirme Kurulları" ndaki öğretim elemanları ile birbirini takip edecek olan 3 ayrı süreçte eğitim toplantıları yapılmasına, toplantıların tabloda belirtilen konu, tarih ve üyelerce verilmesine karar verildi.
  1 Program Geliştirme Süreci Eğitim Toplantısı (30 MART 2009 – 6 NİSAN 2009) Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN
  2 Çağdaş Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri Süreci (15 EYLÜL 2009'da başlayacak) Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  3 Ölçme Değerlendirme Süreci Eğitim Toplantısı Prof. Dr. Satılmış TEKİNAL Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş KIRIKKAYA
 2. Eğitim Toplantılarının Öğret-Yaptır yöntemi ile yapılması karara bağlandı.
 3. Verilecek olan eğitimlerin video kaydına alınarak http://bologna.kocaeli.edu.tr/ web adresinden de izlenebilmesine karar verildi.
 4. Birimlerde oluşturulacak "Kalite Komisyonu" nda görev alacak öğretim üyelerinin isimlerinin Nisan ayı ortalarında istenmesine; Kalite Komisyonlarının 1 dekan yardımcısı veya müdür yardımcısı ve 1 öğretim üyesinden oluşmasına karar verildi
 5. Program belirlemelerinde "Mezun, İç, Dış Paydaş Anketleri" nin ve AKTS hesaplamasında da "Öğrenci İş Yükü Anketleri" nin yapılmasına karar verildi.
 6. Bologna Süreci kapsamında birimlerin yapmış oldukları çalışmaların WEB sayfalarına koyulmasına karar verildi.
 7. 14 Nisan 2009 Salı günü yapılacak BEK toplantısında Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN tarafından "Öğretmenlik Programı" ile ilgili örnek bir çalıştayın yapılmasına karar verildi.
 8. "Kocaeli Üniversitesi Eğitim Öğretim Programlarının Geliştirilmesi" ile ilgi Rehber kitapçık hazırlanması ve birimlere dağıtılması önerildi
 9. Bologna Süreci Eşgüdüm Komisyon üyelerinin danışmanlık görev dağılımları aşağıda şekliyle karara bağlandı.
  Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  - İletişim Fakültesi
  - Hukuk Fakültesi
  - Eğitim Fakültesi
  - Gölcük MYO
  - Değirmendere Ali Özbay MYO
  - Karamürsel MYO
  - Barbaros Denizcilik YO
  - Gazanfer Bilge MYO
  Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL - Mühendislik Fakültesi
  - Teknik Eğitim Fakültesi
  - Fen Edebiyat Fakültesi
  - Fen Bilimler Enstitüsü
  - Sosyal Bilimler Enstitüsü
  - Sağlık Bilimler Enstitüsü
  Prof. Dr. Şerif BARIŞ - Mühendislik Fakültesi
  - Teknik Eğitim Fakültesi
  - Fen Edebiyat Fakültesi
  Doç. Dr. Kenan AYDIN

  - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  - İletişim Fakültesi
  - Hukuk Fakültesi
  - Eğitim Fakültesi
  - Güzel Sanatlar Fakültesi
  - Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO
  - Asım Kocabıyık MYO
  - Gebze MYO

  Doç. Dr. Erhan BÜTÜN - Sivil Havacılık YO
  - Arslanbey MYO
  - İzmit MYO
  - Ali Rıza Veziroğlu MYO
  Doç. Dr. Cüneyt OYSU - Mühendislik Fakültesi
  - Teknik Eğitim Fakültesi
  - Fen Edebiyat Fakültesi
  Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş KIRIKKAYA - Beden Eğitim ve Spor YO
  - Sivil Havacılık YO
  - Arslanbey MYO
  - İzmit MYO
  - Ali Rıza Veziroğlu MYO
  - Kandıra MYO
  Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN - Tıp Fakültesi
  - Güzel Sanatlar Fakültesi
  - Diş Hekimliği Fakültesi
  - Kocaeli Sağlık YO
  - Sağlık Hizmetleri MYO
  - Yahya Kaptan MYO
  - Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO
  - Asım Kocabıyık MYO
  - Gebze MYO
  Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  - İletişim Fakültesi
  - Hukuk Fakültesi
  - Eğitim Fakültesi
  - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  - Devlet Konservatuvarı
  - Yabancı Diller YO
  - İhsaniye MYO
  - Kocaeli MYO
  Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN - Barbaros Denizcilik YO
  - Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otel. YO
  - Köseköy MYO
  - Körfez MYO
  - Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO
  - Derbent MYO
  - Gölcük MYO
  - Değirmendere Ali Özbay MYO
  - Karamürsel MYO
  - Gazanfer Bilge MYO
  Yrd. Doç. Dr. Hülya Kodal SEVİNDİR - Fen Edebiyat Fakültesi
  - Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otel. YO
  - Köseköy MYO
  - Körfez MYO
  - Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO
  - Derbent MYO
  Yrd. Doç. Dr. Gamze MERT - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  - Devlet Konservatuvarı
  - Yabancı Diller YO
  - İhsaniye MYO
  - Kocaeli MYO
  Öğr. Gör. Ayşe Oya AKBULUT - Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  - Devlet Konservatuvarı
  - Yabancı Diller YO
  - İhsaniye MYO
  - Kocaeli MYO
  Yrd. Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ - Tıp Fakültesi
  - Diş Hekimliği Fakültesi
  - Sağlık YO
  - Sağlık Hizmetleri MYO
  - Yahya Kaptan MYO

  BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA BİRİM BAZINDA
  DANIŞMANLIK YAPMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLEN ÜYELER

   FAKÜLTEDANIŞMANLAR
  1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
  - Doç. Dr. Kenan AYDIN
  - Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  2 İletişim Fakültesi - Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
  - Doç. Dr. Kenan AYDIN
  - Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  3 Hukuk Fakültesi - Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
  - Doç. Dr. Kenan AYDIN
  - Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  4 Eğitim Fakültesi - Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
  - Doç. Dr. Kenan AYDIN
  - Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  5 Mühendislik Fakültesi - Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL
  - Prof. Dr. Şerif BARIŞ
  - Doç. Dr. Cüneyt OYSU
  6 Fen Edebiyat Fakültesi - Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL
  - Prof. Dr. Şerif BARIŞ
  - Doç. Dr. Cüneyt OYSU
  - Yrd. Doç. Dr. Hülya Kodal SEVİNDİR
  7 Teknik Eğitim Fakültesi - Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL
  - Prof. Dr. Şerif BARIŞ
  - Doç. Dr. Cüneyt OYSU
  8 Güzel Sanatlar Fakültesi - Doç. Dr. Kenan AYDIN
  - Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN
  9 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  - Yrd. Doç. Gamze MERT
  - Öğr. Gör. Ayşe Oya AKBULUT
  10 Tıp Fakültesi - Yrd. Doç. Dr. İsmet Şahin
  - Yrd. Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ
  11 Diş Hekimliği Fakültesi - Yrd. Doç. Dr. İsmet Şahin
  - Yrd. Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ
    KONSERVATUVAR DANIŞMANLAR
  1 Devlet Konservatuvarı - Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  - Yrd. Doç. Gamze MERT
  - Öğr. Gör. Ayşe Oya AKBULUT
   ENSTİTÜLER DANIŞMANLAR
  1 Sosyal Bilimler Enstitüsü - Prof. Dr. Satılmış TEKİNAL
  2 Fen Bilimleri Enstitüsü - Prof. Dr. Satılmış TEKİNAL
  3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Prof. Dr. Satılmış TEKİNAL
    YÜKSEKOKUL DANIŞMANLAR
  1 Beden Eğitimi ve Spor YO - Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş KIRIKKAYA
  2 Sivil Havacılık YO - Doç. Dr. Erhan BÜTÜN
  - Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş KIRIKKAYA
  3 Barbaros Denizcilik YO - Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
  - Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  4 Kocaeli Sağlık YO - Yrd. Doç. Dr. İsmet Şahin
  - Yrd. Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ
  5 Yabancı Diller YO - Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  - Yrd. Doç. Gamze MERT
  - Öğr. Gör. Ayşe Oya AKBULUT
  6 Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO - Yrd. Doç. Dr. Hülya Kodal SEVİNDİR
  - Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
    MESLEK YÜKSEKOKULLAR DANIŞMANLAR
  1 Ali Rıza Veziroğlu MYO - Doç. Dr. Erhan BÜTÜN
  - Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş KIRIKKAYA
  2 Arslanbey MYO - Doç. Dr. Erhan BÜTÜN
  - Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş KIRIKKAYA
  3 Asım Kocabıyık MYO - Doç. Dr. Kenan AYDIN
  - Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN
  4 Derbent MYO - Yrd. Doç. Dr. Hülya Kodal SEVİNDİR
  - Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  5 Değirmendere Ali Özbay MYO - Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
  - Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  6 Gazanfer Bilge MYO - Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
  - Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  7 Gebze MYO - Doç. Dr. Kenan AYDIN
  - Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN
  8 Gölcük MYO - Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
  - Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  9 Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO - Doç. Dr. Kenan AYDIN
  - Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN
  10 İhsaniye MYO - Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  - Yrd. Doç. Gamze MERT
  - Öğr. Gör. Ayşe Oya AKBULUT
  11 İzmit MYO - Doç. Dr. Erhan BÜTÜN
  - Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş KIRIKKAYA
    MESLEK YÜKSEKOKULLAR DANIŞMANLAR
  12 Kandıra MYO - Yrd. Doç. Dr. Esma Buluş KIRIKKAYA
  13 Karamürsel MYO - Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
  - Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  14 Kocaeli MYO - Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
  - Yrd. Doç. Gamze MERT
  - Öğr. Gör. Ayşe Oya AKBULUT
  15 Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO - Yrd. Doç. Dr. İsmet Şahin
  - Yrd. Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ
  16 Körfez MYO - Yrd. Doç. Dr. Hülya Kodal SEVİNDİR
  - Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  17 Köseköy MYO - Yrd. Doç. Dr. Hülya Kodal SEVİNDİR
  - Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  18 Uzunçiftlik Nuh Çimento - Yrd. Doç. Dr. Hülya Kodal SEVİNDİR
  - Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
  19 Yahya Kaptan MYO - Yrd. Doç. Dr. İsmet Şahin
  - Yrd. Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ