Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 12/05/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 12.05.2009 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Alınan kararlar;

  1. Mevcut aynı kodlu ve ortak içerikli derslerin tekrar düzenlemesini yapmak üzere görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Hülya KODAL, Yrd. Doç. Dr. Gamze MERT ve Öğr. Gör. Ayşe Oya AKBULUT'un çalışmaları komisyon üyelerine sunulup görüş ve önerileri alındı.
  2. Madde 1 de yer alan çalışmanın Bologna Web sayfasına konulmasına karar verildi.
  3. Meslek Yüksekokullardaki Ortak Programların dökümü için Öğr. Gör. Ayşe Oya AKBULUT görevlendirildi.
  4. Bilgi İşlem Danışma Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
  5. Varolan Öğrenci Danışmanlık Sistemin tekrar gözden geçirilmesi için Yrd. Doç. Dr. Gamze MERT, Ömer YAZICI (Öğrenci İşleri Daire Bşk.), Okt. Tuğba Alkanat AKMAN, Serap Denizer (Öğrenci) görevlendirildi.
  6. Seçmeli Derslerin Bölümlerin altında aynı kodlarla açılmasının uygun olabileceği görüşüldü.
  7. Öğrencilerin kampus alanında kablosuz internete erişimleri için Telekom ile bağlantı kurmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arif DEMİR ile temasa geçilmesine karar verildi.