İletişim

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı| (Bologna Uzmanı)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 15 50
E-posta: ahmetselamoglu@gmail.com

Prof. Dr. Şerif BARIŞ
Mühendislik Fakültesi Jeofizik Böl. Başkanı
Mühendislik Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 31 21
E-posta: sbaris@kocaeli.edu.tr

Prof. Dr. Serdal PAMUK
Uluslararası İlişkiler ve ERASMUS Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler ve AB Ofisi
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 13 32
E-posta: spamuk@kocaeli.edu.tr

Prof. Dr. Cüneyt OYSU
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 32 93
E-posta: coysu@kocaeli.edu.tr

Prof. Dr. Erhan BÜTÜN
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Aslanbey Yerleşkesi
Tel: 262 351 33 10
E-posta: ebutun@kocaeli.edu.tr

Prof. Dr. Melih İNAL
Uzaktan Eğitim A.U.M Müdürü
Tel: 262 303 22 41
E-posta: minal@kocaeli.edu.tr

Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 15 10
E-posta: umit.alniacik@kocaeli.edu.tr

Doç. Dr. Esma Buluş KIRIKKAYA
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 24 37
E-posta: bulus@kocaeli.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hülya K. SEVİNDİR
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Fen Edebiyat Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 21 06
E-posta: hkodal@kocaeli.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Emre KİSHALİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Anıtpark Yerleşkesi
Tel: 262 303 42 62
E-posta: emre.kishali@kocaeli.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Belgin TANRIVERDİ
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 24 65 – 24 72
E-posta: tanriverdi@kocaeli.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN
Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 24 91
E-posta: zeynel.kablan@kocaeli.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Levent ALTINTAŞ
İzmit Meslek Yüksekokulu Müdürü
Arslanbey Yerleşkesi
Tel: 262 351 32 86 (112)
E-posta: levent.altintas@kocaeli.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SEÇİLMİŞ
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdürü
Hereke Yerleşkesi
Tel: 262 511 35 15
E-posta: secilmis@kocaeli.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşe Oya AKBULUT
Kocaeli Meslek Yüksekokulu İnşaat Böl. Öğretim Görevlisi
Kocaeli Meslek Yüksekokulu
Kullar
Tel: 262 349 43 51
E-posta: ayseoya@kocaeli.edu.tr

Öğr. Gör. Ayşenur SELEK
Uluslararası İlişkiler Birimi Tercüme
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 10 35
E-posta: aysenur.selek@kocaeli.edu.tr

Öğr. Gör. Birsen BAYHAN
Personel Daire Başkanlığı
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 11 67
E-posta: birsen@kocaeli.edu.tr

Okt. Tuba ALKANAT AKMAN
AKTS/DE Uzmanı
Uluslararası İlişkiler AB Birimi
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 10 45
E-posta: tubaalkanat@kocaeli.edu.tr

Leyla KAYA
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma İşleri Şube Müd.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 12 01
E-posta: leyla.kaya@kocaeli.edu.tr

Berna ÜLKÜSAYAR
Mühendis
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Umuttepe Yerleşkesi
Tel: 262 303 12 82
E-posta: berna.kucuk@kocaeli.edu.tr