Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 11/05/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 11.05.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Yrd.Doç.Dr.Zeynel KABLAN tarafından "Eğitimde Program Değerlendirme" (Model, Yaklaşım ve Teknikleri) ile ilgili sunum yapıldı.
  2. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıracak öğrencilere birimlerin oryantasyon programları içerisinde Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci ile ilgili bilgilendirme yapması görüşüldü.