Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 24/02/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 24.02.2009 Salı günü saat 15:00' de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

  1. "Kocaeli Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Eğitim Programlarının Reformu Projesi" nde Danışman olarak tüm Bologna Eşgüdüm Komisyonunda bulunan üyelerin yazılmasına karar verildi.
  2. Kalite Yönetim sistemi Çalışması Kapsamında Kocaeli Üniversitesi' nde Uygulanacak Faaliyetler" Prof. Dr. Nurullah GENÇ tarafından üyelere tanıtıldı.
  3. Birimlerde oluşturulacak Program Geliştirme Süreçleri ile ilgili Kurul ve komisyonlarda Bologna Eşgüdüm Komisyonu?nda görev yapan öğretim üyelerinin yer almaması kararlaştırıldı.
  4. 2 MART ve 5 MART 2009 tarihinde Üniversitenin Fen - Sosyal ve Meslek Yüksekokullarına yapılacak bilgilendirme toplantısının içeriği ve süresi tartışıldı.