Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 17/03/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 17.03.2009 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Bologna Süreci içersinde ?Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Projesi?nin ayrıntıları görüşüldü. Oluşturulan kurulların eğitiminde; öğretim elemanlarına sürecinin tümünün kısaca yansıtılması, daha sonra ayrıntılarla her basamak için eğitimin gerçekleştirilmesi, denetlenmesi, çalıştaylarla uygulama yapılmasına karar verildi.
  2. Ölçme Değerlendirme Süreci ve Kalite Yönetimi Sürecinin nerede devreye girebileceği görüşüldü.
  3. Yükseköğretim Kurulu'ndaki komisyonların önerdiği biçimde Ulusal Yeterlilikler göz önüne alınarak ve paydaş görüşleri doğrultusunda program çıktılarının yazılması karara bağlandı.
  4. Program Geliştirme Projesinde kullanılacak terminolojinin Yükseköğretim Kurulu Bologna Komisyonlarında kullanılan terminoloji ile örtüşmesi benimsendi.