Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 13/01/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 13.01.2009 Salı Günü Saat 15:00' de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHİN tarafından "Program Geliştirme" konusunda komisyon üyelerine "Bilgilendirme Eğitimi" verildi.