Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 13/10/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 13.10.2009 Salı günü saat 15.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Alınan kararlar;

  1. Yrd.Doç.Dr.İsmet Şahin "öğrenme çıktıları" ile ilgili sunum yaptı. (Program Geliştirme Eğitimi III.aşama),
  2. Yrd.Doç.Dr.İsmet Şahin'in tüm akademik birimlere vereceği Program Geliştirme Eğitimi III.aşama ile ilgili plan yapıldı.
  3. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci web sayfası girişleri ile ilgili sorunlar tartışıldı.
  4. "Diploma eki etiketi" müracaatı tartışıldı.