Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 01/12/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 01/12/2009 Salı günü saat 15.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

  1. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci ile ilgili olarak öğrencilere bilgilendirme eğitimi verilmesi ve anketler yapılması görüşüldü.
  2. "Etkili Öğrenme Yöntemleri" ile ilgili görüşüldü.
  3. Kalite ile ilgili 3 okuldaki pilot çalışma görüşüldü
  4. Seçmeli derslerde alan tanımlaması fakülte kurullarına bırakıldı.
  5. Anahtar/aktarılabilir yeterliliklerin kimler tarafından girileceği görüşüldü.