Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 23/11/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 23.11.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

 1. Bahar yarıyılında öğrenci anketlerinin yapılması kararlaştırıldı.
 2. Çağdaş Öğrenim Teknikleri ile ilgili basılacak kitapçık hakkında görüşüldü.
 3. Öğretim elemanlarına değerlendirme anketi yapılması kararlaştırıldı.
 4. Öğrenme Çıktılarının öğrencilere ne öğrettiği ile ilgili anket yapılması görüşüldü.
 5. Ders programının Program Yeterliliklerine hizmeti ile ilgi öğretim elemanlarına anket yapılması kararlaştırıldı.
 6. Bilgi işlem sistemi hakkında görüşüldü.
 7. Özdeğerlendirme Anketlerini göndermeyen birimlere yazı yazılması kararlaştırıldı.
 8. Üniversite Seçmeli Dersler Havuzu Komisyonunun aşağıdaki gibi oluşturulması ve Senatoya sunulmasına,
  • Prof.Dr.Şerif BARIŞ (BEK Üyesi)
  • Prof.Dr.Muzaffer ZEREN (Müh.Fak.)
  • Doç.Dr.Sema GÖKTAŞ (Güz.San.Fak.)
  • Doç.Dr.Melih İNAL (Teknik Eğitim Fak.)
  • Yrd.Doç.Dr.Belgin TANRIVERDİ (BEK Üyesi)
  • Yrd.Doç.Dr.Barış BAHÇECİ (Hukuk Fak.)
  • Yrd.Doç.Dr.Hülya Sevindir KODAL (Fen-Edebiyat Fak.)
  • Yrd.Doç.Dr.Nadide SEYHUN (İhsaniye MYO)
  • Yrd.Doç.Dr.Ümit ALNIAÇIK (İletişim Fak.)
  • Okut.Aykut ÇETİNASLAN (BESYO)
  • Berna KÜÇÜK (Bilgi İşlem)
 9. Program Geliştirme ve Değerlendirme Birimi için aşağıdaki komisyonun oluşturulması ve Senatoya sunulmasına,
  • Prof.Dr.Ahmet SELAMOĞLU
  • Doç.Dr.Cüneyt OYSU
  • Doç.Dr.Erhan BÜTÜN (Sivil Havacılık YO)
  • Yrd.Doç.Dr.İsmet ŞAHİN
  • Yrd.Doç.Dr.Esma BULUŞ KIRIKKAYA
  • Yrd.Doç.Dr.Zeynel KABLAN
  • Yrd.Doç.Dr.Belgin TANRIVERDİ
  • Yrd.Doç.Dr.Levent Altıntaş (Tıp Fakültesi Temsilcisi)
  • Öğr.Gör.Birsen BAYHAN
 10. Transkript Gözden Geçirme ve Diploma Eki Komisyonunun oluşturulmasına ve aşağıdaki kişilerin görevlendirilmesine karar verildi,
  • Prof.Dr.Serdal PAMUK
  • Yrd.Doç.Dr.Hülya K.SEVİNDİR
  • Yrd.Doç.Dr.Gamze MERT
  • Öğr.Gör.Ayşe Oya AKBULUT
  • Ömer YAZICI
  • Fatma YILDIZ
  • Tuğba Alkanat AKMAN
  • Ayhan GÜLTEKİN
  • Gamze CENCİK