Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 14/07/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 14.07.2009 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Alınan kararlar;

  1. "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" WEB sayfasında yapılan çalışmalar üyelere anlatıldı.
    1. Ana sayfada yer alan Bologna Süreci bağlantısında bulunan logonun tekrar düzenlenmesine karar verildi.
    2. Oluşturulan WEB sayfasına ulaşıma Üniversitemizin mevcut ana sayfasında bulunan Bologna Süreci bağlantısından sağlanmasına karar verildi.
    3. Komisyon üyelerinin kendi şifreleriyle verilerini girerek sistemde bulunan eksikliklerin tespit edilmesine karar verildi.
  2. Üniversite Senatosu'nun 12.2.2009 tarih ve 2009-2 nolu toplantısında onaylanan "Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları"nı Eylül ayında tüm birimlere tekrar hatırlatılmasına karar verildi.
  3. 21.8.2009-31.8.2009 tarihler arasında Ölçme Değerlendirme alt komisyonunun bir araya gelerek toplantı yapmasına karar verildi.
  4. Seçmeli Ders Modeli Kurulu üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeynel KABLAN'ın hazırlamış olduğu çalışma görüşüldü. Üyelerin görüş ve önerisi alınarak çalışmanın geliştirilmesine karar verildi.