Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 09/02/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 09/02/2010 Salı günü saat 15.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

  1. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci ile ilgili olarak bilgisayar programında yapılacak değişiklikler görüşüldü.
  2. Anahtar/Aktırılabilir Yeterlilikler ile ilgili maddeler görüşüldü.
  3. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci ile ilgili olarak Mart ayında Hereke ve Anıtpark Yerleşkesindeki öğrencilere bilgilendirme eğitimi verilmesi görüşüldü.
  4. Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nde Bologna Süreci'ne uygun olarak yapılacak değişiklikler ile ilgili ön görüşme yapıldı.
  5. Ortak dersleri olan Fakulte ve MYO 'ların birim koordinasyon kurulları ile çalıştay yapması için yazı yazılmasına karar verildi.