Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 27/01/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 27.01.2009 Salı Günü Saat 15:00' de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL tarafından "Ölçme Değerlendirme" konusunda komisyon üyelerine "Bilgilendirme Eğitimi" verildi.

AçıklamaDosya
Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL - Yeterlik, İçerik ve Ölçme İlişkisi