Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 20/04/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 20.04.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. Ders Kodları Uygulama Kuralları ve Seçmeli Dersler Uygulama Esasları ile ilgili görüşüldü.
  2. Alaniçi (bölümiçi), alandışı(bölümdışı) ve üniversite seçimlik dersleri hakkında görüşüldü.