Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 15/12/2009

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 15/12/2009 Salı günü saat 15.00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı.

Alınan Kararlar;

  1. 24.12.2009 tarihinde I.ve II. öğretim öğrencilerine "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite (Bologna) Süreci" ile ilgili Bilgilendirme Toplantısı yapılmasına karar verildi.
  2. Ortak programları olan Meslek Yüksekokullarının bir araya gelerek sorunlarını görüşmesi için çalışmalar yapılacak.
  3. Son YÖK kararı ile Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında isimleri ortak yapılan (örneğin İşletme gibi) ancak içerikleri farklı olan programların sorunları görüşüldü. Bunun için YÖK'na danışılmasına karar verildi
  4. Anahtar/Aktarılabilir Yeterliliklerin tekrar değerlendirilmesi kararlaştırıldı.