Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 22/06/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 22.06.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren birinci sınıflara uygulanacak olan KOÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hakkında görüşüldü.
  2. Çağdaş Öğrenim Teknikleri Kitabı ile ilgili yapılan çalışmalar anlatıldı.
  3. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci ile ilgili öğrencileri bilgilendirmek amacı ile ağ sayfasında duyurulacak olan metin incelendi.
  4. BEK'nun Temmuz ve Ağustos aylarında onbeş (15) günde bir toplanması kararlaştırıldı.
  5. Enstitüler ile ilgili sorunların giderilmesi için 2010-2011 eğitim-öğretim yılının başında Enstitülere bilgilendirme toplantısı yapılması planlandı.
  6. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında her birimin oryantasyonunu yapan öğretim elemanlarının Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci ile ilgili bilgilendirilmesi görüşüldü.
  7. Zorunlu stajlarda AKTS uygulanması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.