Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Kocaeli Üniversitesi Program Geliştirme Çalışmaları Süreç Basamakları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantıları

Bologna Eşgüdüm Komisyonu Toplantısı

Toplantı Tutanağı: 21/09/2010

Bologna Eşgüdüm Komisyonu 21.09.2010 Salı günü saat 15:00'de Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında toplandı

Toplantıda alınan kararlar;

  1. 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren birinci sınıflara uygulanacak olan yeni KOÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile ilgili birimlerden gelen sorular değerlendirildi, öğretim elemanlarına eğitim programlarının devam etmesine;
  2. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci'nin ağ sayfasında yönetmelik ile ilgili "sıkça sorulan sorular ve cevaplar" bölümü yapılmasına;
  3. Yarıyıl içi çalışma takvimi yapılmasına;
  4. Bölümlerden 8 yarıyıllık AKTS ve ders yüklerinin hazırlanmasının istenmesine;
  5. Seçmeli dersler havuzu, yönetmeliği ve koordinatörlüğü için çalışma başlatılmasına karar verildi.