Bologna Süreci Etkinlikler

Bulgaristan Üniversitelerinin Ziyareti

Şimdiye kadar 22 ülkeden 78 üniversite ile öğretim elemanı ve öğrenci değişimini içeren 92 İkili Anlaşma yapan Kocaeli Üniversitesi bu konuya verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Üniversitemiz 31 Temmuz 2008 tarihinde Bulgaristan üniversitelerinden gelen konuklarına ev sahipliği yaptı.

Sofya Sv. Kliment Ohritski Üniversitesi' nden Doç. Mariya Delova Şişinöva, Jana Vasileva Jelaskova, Elena Tsenkova; Sofya Teknik Üniversitesinden Doç. Lübomir Vankov Dimitrov, Müh. Tanya Georgieva Panteleeva; Plovdid Gıda Teknolojileri Üniversitesinden Prof. Dr. Müh. Georgi Ivanov Vılçev, Doç. Dr. Müh. Veselin H. Cambazov, Şumnu Üniversitesinden Prof. Dr. Margarita Georgieva, Doc. Bogdana Georgieva, Doç. Haşım Akif, Varna Teknik Üniversitesinden Yrd. Doç. Velko Naumov toplantıdan sonra Birimimizi ziyaret ettiler. Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi Koordinatörü Yasemin Kilit Aklar Birim çalışanlarının ev sahipliği yaptığı ziyarette, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasret Çomak konuklarımıza üniversitemiz, birimimiz ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ziyaret resimleri