Bologna Süreci Etkinlikler

Sakarya Üniversitesi Bologna Projesi Toplantısı Sunumları

Sakarya Üniversitesi Bologna Projesi Toplantısı
7 - 8 Kasım 2008

2008 - 2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takım Projesi kapsamında 7 - 8 Kasım 2008 tarihleri arasında Sakarya Üniversite' sinde düzenlenen Bologna Uzmanları Toplantısına Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Sevim GÖKALP, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Komisyonu Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU ve Uluslararası İlişkiler ve AB Birimi Koordinatörü Yasemin KİLİT AKLAR katıldı. Toplantıya Yüksekö¤retim Kurulu Yürütme ve Genel Kurul Üyeleri, 2008 - 2009 Dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Komisyonu ve Çalışma Grubu Üyeleri, Üniversitelerin eğitim-öğretim ve/veya uluslararası ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcıları ve birer temsilcileri olmak üzere toplam 290 üzerinde kili katıldı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Durman tarafından Bologna Uzmanları 4. Dönem Ulusal Takımı Projesi' nin tanıtımı yapıldıktan sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi, AB ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu ve Ulusal Yeterlilikler Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Atilla Eriş, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Doç.Dr.Ömer Demir tarafından da 'Bologna Süreci' ve bu süreçte yükseköğretimde yapılan çalışmalarla ilgili birer konuşma yapıldı.

'Bologna Süreci' ile ilgili Bologna Uzmanları Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE tarafından "Yeterlilikler ve Öğrenme Çıktıları", Prof. Dr. Süheyda ATALAY tarafından "AKTS/DE ve Tanınma Çalışmaları", Prof.Dr.Nejat Erk tarafından ise "Kalite Güvencesi" konulu birer sunum yapıldı.

"Uygulama Örneği : Sakarya Üniversitesi" sunumları Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Durman tarafından "Kalite Çalışmaları ve Stratejik Yönetim Modeli", ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından ise "Yeterlilik ve Öğrenme Çıktılarına Dayalı Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Planlanması ve Ders Güncelleme Çalışmaları" slayt gösterileri eşliğinde anlatıldı. Sunumlardan sonra çalıştaylarla katılımcıların isteklerine göre temel bilgiler, uygulamalar ve uygulamada çıkan sorunlar düzeyinde çalışmalar yapıldı. Sunumlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

AçıklamaDosya
AKTS/DE ve Tanınma Çalıştayı- Hedeflenen Öğrenme Çıktıları Naci CANGÜL
Bologna Sürecinde Yeterlilikler ve Öğrenme Çıktıları Çalıştayı Selda ÖNDEROĞLU
Bologna Süreci Ulusal Toplantısı Akademik Tanınma ve AKTS
Kalite Güvencesi ve Çalıştayları Sonuçları
Kalite Güvencesi Temel Kavramlar Çalıştayı Kerim EDİNSEL, Ramazan GÖKTAŞ, Emin GÖKTAŞ
AKTS Temel Kavramlar Çalıştayı
Akademik Tanınma Avrupa Kredi Transfer Sistemi
Bologna Uzmanları 4. Dönem Ulusal Takımı Projesi
Sakarya Üniversitesin'de Yeterlilikler ve Öğrenim Çıktılarına Dayalı Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Planlanması ve Ders Güncelleme Çalışmaları Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Yeterlilikler Uygulama Süreci Çalıştayı Prof. Dr. Kerim Edinsel, Gonca Bayraktar Durgun
Yeterlilikler Uygulama Süreci Çalıştayı Uygulaması Sonuçları Prof. Dr. Kerim EDİNSEL

Toplantıdan resimler